Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Guatemala at APMO 2019


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Santos Sagastume Edgar Alessandro 5 1 3 0 0 9 NaN
2 Pallais García Alejandro 0 1 0 0 0 1 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Santos Sagastume Edgar Alessandro 5, 1, 3, 0, 0, 9 NaN
2 Pallais García Alejandro 0, 1, 0, 0, 0, 1 NaN

Go to APMO 2019 - Go to Guatemala results