Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Cambodia at APMO 2017


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Bunly Typore 0 7 0 0.0 0 7.0 Hon. Men.
2 Chhay Liza 0 7 0 0.0 0 7.0 Hon. Men.
3 Loun Chou Leang 0 7 0 0.0 0 7.0 Hon. Men.
4 Sern Raksa 0 7 0 0.0 0 7.0 Hon. Men.
5 Heng Monisra 4 0 0 0.0 0 4.0 NaN
6 Sern Sandy 0 3 0 0.0 0 3.0 NaN
7 Khorn Sokheng 1 2 0 0.0 0 3.0 NaN
8 Kim Chanmony 3 0 0 0.0 0 3.0 NaN
9 Sim Vong Amrim 0 3 0 0.0 0 3.0 NaN
10 Meng Techheang 0 0 0 0.0 0 0.0 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Bunly Typore 0, 7, 0, 0.0, 0, 7.0 HM
2 Chhay Liza 0, 7, 0, 0.0, 0, 7.0 HM
3 Loun Chou Leang 0, 7, 0, 0.0, 0, 7.0 HM
4 Sern Raksa 0, 7, 0, 0.0, 0, 7.0 HM
5 Heng Monisra 4, 0, 0, 0.0, 0, 4.0 NaN
6 Sern Sandy 0, 3, 0, 0.0, 0, 3.0 NaN
7 Khorn Sokheng 1, 2, 0, 0.0, 0, 3.0 NaN
8 Kim Chanmony 3, 0, 0, 0.0, 0, 3.0 NaN
9 Sim Vong Amrim 0, 3, 0, 0.0, 0, 3.0 NaN
10 Meng Techheang 0, 0, 0, 0.0, 0, 0.0 NaN

Go to APMO 2017 - Go to Cambodia results