Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Cambodia at APMO 2019


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 SONGKIM CHHAY 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
2 MENG PUTHISOPOR KEATH 0 0 7 0 0 7 Hon. Men.
3 SIMINH YAT 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
4 SENGLY HUOT 4 0 0 0 0 4 NaN
5 CHANDETH SOK 4 0 0 0 0 4 NaN
6 NARITH BOEM 2 1 0 0 0 3 NaN
7 SEYHA SUN 3 0 0 0 0 3 NaN
8 SEREYRACHANA PEN 3 0 0 0 0 3 NaN
9 HONG HOR 2 0 0 0 0 2 NaN
10 SOVANNARA HOUNG 0 0 0 0 0 0 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 SONGKIM CHHAY 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
2 MENG PUTHISOPOR KEATH 0, 0, 7, 0, 0, 7 HM
3 SIMINH YAT 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
4 SENGLY HUOT 4, 0, 0, 0, 0, 4 NaN
5 CHANDETH SOK 4, 0, 0, 0, 0, 4 NaN
6 NARITH BOEM 2, 1, 0, 0, 0, 3 NaN
7 SEYHA SUN 3, 0, 0, 0, 0, 3 NaN
8 SEREYRACHANA PEN 3, 0, 0, 0, 0, 3 NaN
9 HONG HOR 2, 0, 0, 0, 0, 2 NaN
10 SOVANNARA HOUNG 0, 0, 0, 0, 0, 0 NaN

Go to APMO 2019 - Go to Cambodia results