Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Malaysia at APMO 2017


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 IVAN CHAN KAI CHIN 0 7 7 5.0 0 19.0 Silver
2 TAN LI XUAN 7 7 0 0.0 0 14.0 Bronze
3 YEOH ZI SONG 7 0 7 0.0 0 14.0 Bronze
4 KOW HONG ZHANG 3 0 0 0.0 0 3.0 NaN
5 TAN BING CHIEH 1 0 0 0.0 1 2.0 NaN
6 SEAN GEE ZHING 1 0 0 0.0 0 1.0 NaN
7 SHAMSUDDIN HANISSA 1 0 0 0.0 0 1.0 NaN
8 TAN WEI XIN 1 0 0 0.0 0 1.0 NaN
9 THEAM WING CHUN 1 0 0 0.0 0 1.0 NaN
10 MOHAMAD SAMAN MUHAMMAD HAFIZUDEEN 1 0 0 0.0 0 1.0 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 IVAN CHAN KAI CHIN 0, 7, 7, 5.0, 0, 19.0 S
2 TAN LI XUAN 7, 7, 0, 0.0, 0, 14.0 B
3 YEOH ZI SONG 7, 0, 7, 0.0, 0, 14.0 B
4 KOW HONG ZHANG 3, 0, 0, 0.0, 0, 3.0 NaN
5 TAN BING CHIEH 1, 0, 0, 0.0, 1, 2.0 NaN
6 SEAN GEE ZHING 1, 0, 0, 0.0, 0, 1.0 NaN
7 SHAMSUDDIN HANISSA 1, 0, 0, 0.0, 0, 1.0 NaN
8 TAN WEI XIN 1, 0, 0, 0.0, 0, 1.0 NaN
9 THEAM WING CHUN 1, 0, 0, 0.0, 0, 1.0 NaN
10 MOHAMAD SAMAN MUHAMMAD HAFIZUDEEN 1, 0, 0, 0.0, 0, 1.0 NaN

Go to APMO 2017 - Go to Malaysia results