Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Hong Kong at APMO 2019


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Leung Harris 7 7 0 0 7 21 Gold
2 Lai Wai Lok 7 7 0 0 0 14 Silver
3 Lee Wan 7 7 0 0 0 14 Silver
4 Li Min Hang 7 7 0 0 0 14 Bronze
5 Tong Nok To Omega 7 7 0 0 0 14 Bronze
6 Xu Bruce Changlong 7 7 0 0 0 14 Bronze
7 Ip Tsz Lok 7 5 0 0 1 13 Bronze
8 Ho Sui Kei 7 4 0 0 0 11 Hon. Men.
9 Chu Cheuk Hei 7 2 0 0 0 9 Hon. Men.
10 Sheremeta Daniel Weili 7 0 0 0 1 8 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Leung Harris 7, 7, 0, 0, 7, 21 G
2 Lai Wai Lok 7, 7, 0, 0, 0, 14 S
3 Lee Wan 7, 7, 0, 0, 0, 14 S
4 Li Min Hang 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
5 Tong Nok To Omega 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
6 Xu Bruce Changlong 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
7 Ip Tsz Lok 7, 5, 0, 0, 1, 13 B
8 Ho Sui Kei 7, 4, 0, 0, 0, 11 HM
9 Chu Cheuk Hei 7, 2, 0, 0, 0, 9 HM
10 Sheremeta Daniel Weili 7, 0, 0, 0, 1, 8 HM

Go to APMO 2019 - Go to Hong Kong results