Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Hong Kong at APMO 2022


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Chu Cheuk Hei 7 7 5 6 0 25 Gold
2 Lai Wai Lok 7 7 7 0 2 23 Silver
3 Hsieh Chong Ho 7 7 1 7 0 22 Silver
4 Yau Ching Yan 7 7 7 1 0 22 Bronze
5 Cheng Nick 7 7 0 7 0 21 Bronze
6 Kwan Yung Ho 7 7 7 0 0 21 Bronze
7 Yiu Chun Hei 7 7 7 0 0 21 Bronze
8 Meng Zijun 7 7 0 0 0 14 Hon. Men.
9 Ip Tsz Oi 6 0 5 0 0 11 NaN
10 Yang Cho Wang 6 0 4 0 0 10 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Chu Cheuk Hei 7, 7, 5, 6, 0, 25 G
2 Lai Wai Lok 7, 7, 7, 0, 2, 23 S
3 Hsieh Chong Ho 7, 7, 1, 7, 0, 22 S
4 Yau Ching Yan 7, 7, 7, 1, 0, 22 B
5 Cheng Nick 7, 7, 0, 7, 0, 21 B
6 Kwan Yung Ho 7, 7, 7, 0, 0, 21 B
7 Yiu Chun Hei 7, 7, 7, 0, 0, 21 B
8 Meng Zijun 7, 7, 0, 0, 0, 14 HM
9 Ip Tsz Oi 6, 0, 5, 0, 0, 11 NaN
10 Yang Cho Wang 6, 0, 4, 0, 0, 10 NaN

Go to APMO 2022 - Go to Hong Kong results