Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Hong Kong at APMO 2021


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Yau Ching Yan Timothy 7 7 7 0 3 24 Gold
2 Chu Cheuk Hei 7 7 7 2 0 23 Silver
3 Chui Tsz Fung 7 7 7 2 0 23 Silver
4 Leung Harris 7 6 0 7 0 20 Bronze
5 Lai Wai Lok 7 7 2 0 0 16 Bronze
6 Ip Tsz Oi 7 0 0 7 0 14 Bronze
7 Yiu Chun Hei 7 0 0 0 6 13 Bronze
8 Chong Hon Tsun Hanks 7 0 0 5 0 12 Hon. Men.
9 Cheng Nick Hang 7 0 0 2 0 9 Hon. Men.
10 Xie Lingrui 7 0 0 2 0 9 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Yau Ching Yan Timothy 7, 7, 7, 0, 3, 24 G
2 Chu Cheuk Hei 7, 7, 7, 2, 0, 23 S
3 Chui Tsz Fung 7, 7, 7, 2, 0, 23 S
4 Leung Harris 7, 6, 0, 7, 0, 20 B
5 Lai Wai Lok 7, 7, 2, 0, 0, 16 B
6 Ip Tsz Oi 7, 0, 0, 7, 0, 14 B
7 Yiu Chun Hei 7, 0, 0, 0, 6, 13 B
8 Chong Hon Tsun Hanks 7, 0, 0, 5, 0, 12 HM
9 Cheng Nick Hang 7, 0, 0, 2, 0, 9 HM
10 Xie Lingrui 7, 0, 0, 2, 0, 9 HM

Go to APMO 2021 - Go to Hong Kong results